நான் முதல்வன் திட்டத்தின் கீழ் தனியார் வேலை வாய்ப்பு முகாம்


Event Date : 22-06-2023  |   Event Venue : Gac Karur

https://link.public.app/gfPy8

தாந்தோணிமலை அரசு கலைக் கல்லூரியில் நான் முதல்வன் திட்டத்தின் கீழ் தனியார் வேலை வாய்ப்பு முகாம் நடைபெற்றது