முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் கருணாநிதி நூற்றாண்டு விழா ஆட்சி மொழிக் கருத்தரங்க நிகழ்வு


Event Date : 08-08-2023  |   Event Venue : Gac Karur

முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் கருணாநிதி நூற்றாண்டு விழா ஆட்சி மொழிக் கருத்தரங்க நிகழ்வு (08.08.23)

விழா ஏற்பாட்டாளர்களுக்கும் சிறப்பு பேச்சாளர்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள்!.